Matbaa

 

http://www.discountprinting.com.au/images/product_images/img27.jpg

Kartvizit

Kartvizit, ticari hayatta firmanız veya şahsınızın muhatabınıza tanıtımında

oluşturulan ilk temas aracı olan matbaa ürünüdür. İnsan ilişkilerinde de

geçerli olan; ilk sekiz-on saniye içerisindeki etkileşim bağlamında, karşı

tarafa verilmesi istenen imajın oluşturulmasında önemli bir işleve sahiptir.

Ayrıca bu özelliğinin dışında satış aracı unsuru olarak da ek bir faydası vardır.

 

 

Broşür

Broşür; firmanızı veya firmanıza ait bir ürünü tanıtan, bilgi veren, kampanya,
promosyon vb. yenilikleri duyuran, görsel özelliği olup, pratik oluşu
nedeniyle de en çok tercih edilen matbaa ürünlerinden biridir. Tanıtımda etkili, buna
nazaran maliyet bakımından da uygun olması, günümüzde en sık başvurulan
matbaa ürünü olmasını sağlamıştır. İşletme çok sınırlı bir bütçeyle, akılcı ve hedeflenen
nokta için doğru tasarlanmış bir broşürle hedef kitlesi üzerinde yoğun etki elde
edebilir. Elden dağıtım, stand üzeri dağıtım, posta yoluyla dağıtım, gazete
anlaşmaları kanalıyla dağıtım vb. şekilde birçok dağıtım şekli kullanılabilir.

 

 

 

http://www.ertasbarkod.com/galeri/3d0f44.jpg

Etiket

Etiket, çıkartma, sticker olarak da bilinen ve işletmelerin ürünlerinin, aynı zamanda
markalarının tanımını ve tanıtımını yaptıkları bir matbaa reklam aracıdır. Rekabet
şartlarının zorlaştığı günümüzde artık ürünün kalitesi kadar tüketiciye sunum şeklide önemli
bir hale gelmiştir. Etiketlerde iyi bir tasarımla kalite ve güvenilirlik vurgusu öne
çıkarılabilmekte, tüketiciye verilmesi istenen imaj oluşturulabilmektedir. Bu da ürünün rakip
ürünlere nazaran satışında daha avantajlı bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Tüketici
nezdinde güven, kalite, marka bilinci ve sürdürülebilirliği oluşturma gibi ayrıntıları
barındırmasıyla, dolayısıyla satışlarına etki eden bir araç olmasıyla üzerinde titizlikle
durulması gereken bir konudur. Etiketler yapışkanlı ve yapışkansız olmak üzere iki farklı
şekilde kullanılmaktadır.

 

 

 

http://www.bursamagnet.com/magnet.gif

Magnet

Magnet, firmaların isim, ünvan, logo, adres, telefon bilgilerini veya yapılan
işle ilgili görsellerini içeren, müşteri ile irtibat sağlama amaçlı kullandıkları
bir matbaa ürünüdür. Bazı metal yüzeylere ve buzdolabı üzerine mıknatıs
özelliği sayesinde zehmetsizce tutturulabilen bir yapısı vardır. Magnet
kalınlıkları mikron olarak olarak ifade edilmektedir. Yaygın olarak 40

mikron kullanılmaktadır. Matbaada ofset baskı makinalarıyla basımı yapılabilmektedir.
Magnetler firmaların müşteri portföyüne yeni müşteriler ekleme
veya oluşturdukları müşteri porföylerinin kalıcılığını sağlama
noktasında önemli bir işleve sahiptir.

 

 

http://www.tebkobikulup.com/userfiles/umurfoy3.jpg

Fatura ve Resmi Evraklar

Özel veya Tüzel kişilerin ticari veya diğer gelir unsuru mali kazançlarının
vergilendirilebilmesi, ticari ürünlerinin sevk, stok vs. işlerine dayanak
gösterilebilmesi bakımından, buna aracılık eden birtakım kullanılması zorunlu ve
maliye onaylı matbaa evraklarıdır. Basımı sadece  anlaşmalı matbaa olarak
tabir edilen matbaalarca yapılabilmektedir.

 

 

 

http://www.ziza.net/tr/matbaa/css/images/katalog.jpg

Katalog

Katalog çalışmaları bir firmanın en önemli tanıtım ürünlerindendir. Aynı zamanda
kurumsal kimliğin tamamlayıcı unsurlarındandır. Firmalar kurumsal veya
ürünsel tanıtımını yapmak veya satışlarını arttırmak amacıyla bu ürünü tercih etmektedirler.
Özellikle satışlar konusunda önemli bir araçtır. Ürününüz ne kadar kaliteli olursa olsun onun
tanıtımı ve müşterilerinize sunumu en az o kadar önemlidir. Bu önemdeki bir tanıtım
aracının tasarımının ve baskısının da aynı kalitede olması gereklidir. Bu nedenle

baskısını yapacak olan matbaa da önem kazanır. Yapılacak kötü bir tasarım, ürününüz
hakkında müşterinizde kötü bir izlenim oluşturmasına sebep olabilmektedir.